„РИОЛИТ” ЕООД е основана през 2002г. и е тясно специализирана във внос, износ и реекспорт на различни видове графитни и сребърни изделия, графитни четки, локомотиви, вагони, резервни части за тях и свързаните с това дейности.

     

      От 2002г. сме oфициални представители за България на „Електрокарбон” АД – Словакия, завод с над 60-годишна история в производството на графитни четки, графитни вложки и други изделия от графит.

 

      От 2003г. сме в търговски отношения с „ЖОС Врутки” АД – Словакия, завод с над 130-годишна история в ремонта и производството на локомотиви и вагони.

 

      Изпълняваме поръчки по заявки на предприятия в България и чужбина. Осъществяваме сделки по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ като най-големите ни партньори в тази област са:

  •  „Холдинг Български държавни железници” ЕАД,
  •  “Столичен електротранспорт” ЕАД,
  •  “Мини Марица - Изток” ЕАД, гр. Раднево

 

            Графитните четки и изделия се изработват по поръчка на клиента.